Voorstel vervanging kastanjes op Parade

Stichting Boom & Bosch heeft in 2017 een voorstel gedaan aan de gemeente om de paardenkastanjes op de Parade geleidelijk aan te vervangen door lindes, omdat de kastanjes allen zijn aangetast door de bloedingsziekte.

Door de bloedingsziekte ontstaan roestbruine, vochtige plekken op de bast van de boom die gaan bloeden met een stroperige vloeistof. Als deze vloeistof indroogt, blijven er op de bast korstvormige roestvlekken achter. Onder deze plekken sterft het weefsel af en ontstaan er scheuren in de bast. De bloedingsziekte ontstaat door een bacterie en er bestaat geen medicijn tegen. Er wordt wel geëxperimenteerd met alternatieve behandelmethodes, zoals het inspuiten met knoflook en de zogenaamde warmtebehandeling. Als dit al tot enig resultaat leidt, is het vaak uitstel van executie. 

Behandeling heeft alleen zin als de bomen licht zijn aangetast. De kastanjes op de Parade zijn matig tot ernstig aangetast.

De stad raakt op termijn al haar paardenkastanjes kwijt. Dit proces van aftakeling en het verlies aan kastanjes is al tien jaar aan de gang.

Ieder jaar verdwijnen er 40 à 50 kastanjes uit het straatbeeld. Aan de Geldersedam, het Beatrixpark en op de Parade is dat goed te zien.

De beeldkwaliteit holt achteruit. De Parade begint steeds meer op een slecht gebit te lijken. De gaten worden steeds groter en de bomen zijn flink gesnoeid.

Naast de mineermot en de bloedingsziekte is er ook sprake van onverenigbaarheid, waardoor bomen los komen te staan.

Kortom: Tijd om na te denken over het gefaseerd vervangen van de kastanjes.

Lees hier het rapport "Voorstel vervanging bomen op de Parade te 's-Hertogenbosch".