Boom en Bosch volgt aanleg parkeergarage

De aanleg van de parkeergarage Vonk en Vlam aan de Hekellaan is één van de aandachtsgebieden van Boom & Bosch. Dit bouwproject is een belangrijk onderdeel van het gemeentelijke project ‘Zuiderpark-Stadswalzone’ en omvat naast de aanleg van de parkeergarage wijzigingen in het stadsparkje Casinotuin, het Bastion Baselaar, verplaatsing van de Limietlaan en herinrichting van een deel van het Zuiderpark met tennisbanen, de bouw van clubhuizen en verplaatsing dierenweide.

Boom & Bosch heeft bij de planvorming bijgestuurd bij het ontwerp van de paden om de groeiplaatsen van de resterende bomen zo goed mogelijk te kunnen handhaven. Zo is het gelukt om te voorkomen dat de verharding onder de monumentale haagbeuk aan de Hekellaan wordt uitgebreid. De ondergrondse leefruimte voor de haagbeuk blijft min of meer gelijk.

Boom & Bosch waakt over de uitvoering door de (onder)aannemers zodat de beschadiging van de resterende bomen zoveel mogelijk beperkt wordt. Beschadiging door graven binnen de kroonprojectie van de bomen met het doorsnijden van wortels tot gevolg, beschadiging door het rijden onder de monumentale bomen met verdichting van de grond als resultaat waardoor de noodzakelijke zuurstof in de bodem verminderd of verdichting door de opslag van materiaal onder bomen. 
Ter illustratie van de invloed van de bouwput: de overgebleven lindebomen langs de Limietlaan nabij de bouwput, waaronder materiaal was opgeslagen  zijn duidelijk eerder in de herfsttooi.

Boom & Bosch heeft inzage in de ontwerptekeningen voor de nieuwe aanplant en ziet er op toe dat voor alle gekapte bomen er ook weer bomen worden teruggeplant. Daarbij geldt dat voor een gekapte monumentale boom een grotere boom moet worden geplant dan voor een gekapte niet monumentale boom.